Sluiten
Menu

Over Opus 3

Opus 3 is het centrum voor de kunsten in noordoost Friesland en heeft als hoofdvestiging ’t Omnium aan de Parklaan 3 in Dokkum.

Wij verzorgen muzieklessen voor jong en oud in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Schiermonnikoog. Veel van deze lessen worden gegeven op locaties door het hele werkgebied.

Hiernaast verzorgt Opus 3 binnen een groot deel van de basisscholen in Noardeast-Fryslân een compleet programma op het gebied van cultuureducatie.

Naast het volgen van instrumentale/ vocale lessen kan je bij Opus 3 ook terecht voor:

 • kortlopende cursussen op het gebied van muziek
 • bandcoaching
 • ensembles
 • uitstekend geoutilleerde oefenruimte voor (pop)bands in onze popbunker

Ons moderne hoofdgebouw heeft uitstekend geïsoleerde ruimten: meerdere zalen aan de vijver, een fantastische popbunker, een ruim slagwerklokaal en muzieklokalen met goede akoestiek. Ook voor projecten, medewerking van ensembles, cursussen op maat etc.

Visie van Opus 3

Opus 3 wil een spil zijn in het web van kunstzinnige vorming, kunstbeoefening en kunsteducatie in Noordoost Friesland. Naast en – waar mogelijk in samenwerking met – muziekverenigingen, koren, basis-, voortgezet – en beroepsonderwijs, sociaal cultureel werk en bibliotheek, ateliers, aanbieders van teken- en schilderlessen, toneel-, theater- en cabaretverenigingen, sport en ouderenvoorzieningen, wil Opus 3 als centrum voor muziek zich o.a. inzetten voor:

 • Scholing
 • Oriëntatie
 • Ensemblespel
 • Uitvoeren van projecten
 • Stimuleren van deelname aan kunst en (pop)cultuur
 • Versterken van het leefklimaat in stad en regio
 • Organiseren van concerten
 • Het beleid van Opus 3 is erop gericht voor jonge kinderen ook in de regio lessen te verzorgen.

De Raad van Toezicht van Stichting Opus 3 bestaat uit:

 • A. Holwerda – voorzitter
 • S. Dijs – secretaris
 • J. van der Velde – penningmeester T. Vogt – lid
 • M. Anker – lid

De Raad van Toezicht vervult haar taak onbezoldigd.

ANBI-status.

Stichting Opus 3 is erkend als ANBI. Donateurs van ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Opus 3 ziet het als haar missie zoveel mogelijk inwoners van Noordoost Friesland in contact te brengen met kunst, op welke manier dan ook.Plezier hebben in het zelf met kunst bezig zijn, staat daarbij hoog in het vaandel. Dat alles vanuit de visie, dat kunst een brug kan slaan tussen mensen onderling en hun culturen. Daarbij moet deelname betaalbaar blijven voor alle lagen van de bevolking.
Meer informatie

Als instelling met een ANBI zijn we verplicht om een aantal gegevens online te publiceren:

Officiële naam: Stichting Opus 3, centrum voor de kunsten
Fiscaal nummer van de stichting: 810468037
Contactgegevens: 0519-292602
E-mail: info@opus3.nl

Het formulier voor de publicatieplicht vindt u hier
De jaarrekening 2021 en verslag van de activiteiten vindt u hier
Het beleidsplan 2018-2021 vindt u hier

Beloningsbeleid: Stichting Opus 3 honoreert haar medewerkers op basis van de cao SGO. De WNT verantwoording is te vinden in de jaarrekening 2021.