Sluiten
Menu

Lijn in je aanbod

Je hebt een visie op cultuureducatie en een organisatievorm gekozen maar worstelt erg met de inhoud. We kijken en onderzoeken mee in één of meerdere adviesgesprekken met ICC-er en/of directeur waar de school het lesprogramma sterker kan maken.

Opbrengst: We hebben het huidige aanbod in kaart gebracht, hebben onderzocht welke leemtes er nog zijn en hoe de school die kan vullen.

Duur: 75 minuten