Sluiten
Menu

Deskundigheidsbevordering leerkrachten / teams

Opus3 ziet het als missie om cultuureducatie duurzaam te verankeren in het basisonderwijs. Wij vinden kunst en cultuur namelijk een prachtig middel waarmee kinderen kunnen ontdekken wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe willen. Hen leren hoe ze zich op verschillende manieren kunnen uiten, hoe ze met elkaar omgaan en elkaar leren kennen. Hoe ze de wereld kunnen ontdekken, nieuwsgierig kunnen blijven en hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Burgerschap XL! We zien cultuureducatie dus niet alleen als los vak maar zoeken ook de verbinding!

Naast het aanbod op het gebied van de disciplines, UurCultuur en andere losse projecten heeft Opus3, samen met KEK cultuureducatie (www.kekcultuureducatie.nl) aanbod ontwikkeld op het gebied van kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering. Hieronder de vele mogelijkheden. De meeste trainingen zijn kosteloos voor scholen, voor een maakplaats wordt een klein matchbedrag gevraagd. Vraag gerust naar de mogelijkheden, we kunnen alles op maat maken!

Heb je een vraag? Klik hier en neem contact met ons op.

Basistraining kunst en cultuur educatie

Bewustwording. Het waarom!

Wat is kunst en cultuur eigenlijk? Waarom vinden we het belangrijk om hier iets mee te doen op school? Wat heb jij persoonlijk met kunst en cultuur? Deze teamsessie vormt de basis voor verdiepend/ verbredend cultuuronderwijs. Je oriënteert je als team op de waarde van cultuureducatie binnen je school.

Opbrengst: We hebben als team een helder beeld van het waarom van k&c. We hebben de waarde binnen ons team onderzocht.

Duur: 75 minuten

Burgerschap

Burgerschap is een hot item! Alle scholen moeten een visie ontwikkelen en een samenhangend aanbod aanbieden. In deze training leggen we de link tussen burgerschap en cultuureducatie, immers, alle vormen van burgerschapsonderwijs is cultuuronderwijs want het menselijk gedrag staat centraal en het draait om reflectie. Aan de hand van inspirerende voorbeelden nemen we het team mee in de rol die kunst kan spelen binnen burgerschap. Daarnaast kunnen we scholen helpen een visie te ontwikkelen en een samenhangend aanbod te creëren voor de items binnen burgerschap vanuit cultuureducatie. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

 

Lijn in je aanbod

Je hebt een visie op cultuureducatie en een organisatievorm gekozen maar worstelt erg met de inhoud. We kijken en onderzoeken mee in één of meerdere adviesgesprekken met ICC-er en/of directeur waar de school het lesprogramma sterker kan maken.

Opbrengst: We hebben het huidige aanbod in kaart gebracht, hebben onderzocht welke leemtes er nog zijn en hoe de school die kan vullen.

Duur: 75 minuten

Op zoek naar een organisatievorm

Je hebt een visie op cultuureducatie en wilt graag aan de slag…Maar hoe dan? Hoe organiseer je dit structureel? Hoe zet je je visie om in een werkwijze?
We kijken en onderzoeken mee in één of meerdere adviesgesprekken met ICC-er en/of directeur waar de school het lesprogramma sterker kan maken.

Opbrengst: We hebben een jaarprogramma gecreëerd.

Duur: 75 minuten

Visie op cultuureducatie

Goed cultuuronderwijs helpt leerlingen bij het geven van vorm en betekenis aan wie ze zijn en kunnen zijn in de wereld, in hun wereld. Daarvoor heb je een visie op cultuuronderwijs nodig, en ook een visie op onderwijs als geheel, passend bij de school en bij omgeving.
Met het team onderzoeken we hoe we de waarden binnen het team kunnen omzetten in een heldere visie op cultuureducatie.

Opbrengst: We hebben een heldere visie op k&c geformuleerd

Duur: 60 minuten

 

Omgevingsonderwijs

De woon- en leefomgeving van de leerlingen is onderdeel van hun cultuur en geeft talloze aanknopingspunten voor al het onderwijs dat je op school geeft. We onderzoeken de waarde van de omgeving en kijken op welke momenten je de parels in je omgeving in je onderwijs kunt verwerken.

Opbrengst: We hebben een culturele kaart gemaakt van de omgeving. We hebben ideeën voor lesaanbod gemaakt en koppelingen gemaakt met andere vakken.

Duur: 2 sessies van 90 minuten (in overleg)

 

Taal en kunst & cultuur

Wil jij een boost geven aan je taalaanbod? Wil jij van taal een boeiend vak maken waar kinderen vol motivatie aan de slag gaan met woorden, verhalen, met boeken en lezen? Dat kan! Door kunst en cultuur te koppelen aan je taalonderwijs en procesmatig te werk te gaan met oog voor het creatieve proces zorg je voor verdieping in je aanbod, kom je tegemoet aan verschillende leerstijlen, zorg je voor een hogere motivatie bij kinderen en meer plezier in taal. En dat is een van de succesfactoren voor hogere opbrengsten voor een leven lang lezen.

Opbrengst: We hebben een arsenaal aan werkvormen om taalonderwijs boeiender te maken. We hebben keuzes gemaakt in aanbod en ruimte gevonden in het curriculum van de school.

Duur: Twee sessies van 60 minuten (in overleg)

Thematisch werken en kunst & cultuur

Werk je thematisch maar vind je dat de samenhang soms ontbreekt? Wil je meer vakken integreren maar weet je niet hoe? Wil je je thema’s verdieping geven en kunst en cultuur een plek geven in je thematisch onderwijs?
We denken graag mee met de uitwerking van een thema-invulling en helpen je daarin kunst en cultuur te verweven.

Opbrengst: Kunst en cultuur verweven met thematisch werken.

Duur: Twee sessies van 60 minuten (in overleg)

Van pinterest naar kunstles…

Heb je een creacircuit maar kom je niet verder dan ideeën van pinterest? Zoek je voor je talentmiddag kwalitatief goede lessen? Zoek je verdieping van je kunstlessen maar weet je niet hoe?

Door je niet te richten op het eindresultaat maar op het proces geef je leerlingen de ruimte voor andere opties, om autonoom te denken, om buiten het kader te gaan en om eigen keuzes te maken: de manier waarop een kunstenaar of wetenschapper ook denkt. Het doorlopen van een proces is geen doel op zich. Het geeft betekenis aan de leerstof, betrokkenheid en eigenaarschap van leren. En het biedt een kader waarin ieders talenten op natuurlijke wijze zichtbaar worden.

Opbrengst Ik kan een kwalitatief goede kunstles geven en weet wat de procesgerichte didactiek is. We hebben een begin gemaakt met de inhoud van de lessen

Duur: 75 minuten

 

ICC Cursus

Speel jij graag een actieve rol in het verbinden van onderwijs en cultuur? Wil je cultuuronderwijs beter verankeren in het onderwijsprogramma? Heeft je school nog geen cultuurbeleidsplan of is het huidige plan aan vernieuwing toe en wil je met je school een volgende stap maken? Dan is de ICC-cursus iets voor jou! In acht bijeenkomsten verkennen we onderwerpen als leerlijn-denken, draagvlak in het team, provinciale kansen voor jouw school, financiën en de culturele kaart van de omgeving van de school. Geef je op via www.kek-cultuureducatie.nl

Maakplaatsen

Veel van bovenstaande trainingen kunnen ook worden gekoppeld aan lessen in de klas. Dan ontstaat er een echte maakplaats: leren door te doen, onder professionele begeleiding van kunstenaars en kunstdocenten. Jaarlijks kunnen we vanuit KEK een aantal scholen een maakplaats bieden. Heb je interesse, neem dan contact op met Opus 3 of KEK: www.kekcultuureducatie.nl

Teambuilding muziek

Ben je op zoek naar een leerzame en vooral ook leuke activiteit om te doen tijdens een teamdag, vergadering of evenement? Daar hebben wij veel mogelijkheden voor!
Samen muziek maken, samen theaterwerkvormen doen of kunst maken is niet alleen heel erg leuk om te doen maar het zorgt ook voor verbinding.
Muziek

  • Muziek maken in een band: In een workshop van een uur leer je samen muziek te maken en een nummer te spelen! Je hoeft geen ervaring te hebben in het bespelen van een instrument, iedereen kan meedoen.
  • Samen gitaar spelen: In een workshop van een uur leer je de basisbeginselen van het bespelen van de gitaar en je studeert samen een nummer in.
  • Zingen in een koor: In een workshop van een uur ga je samen aan de slag met het vormen van een koor en het zingen van muzieknummers.
  • Djembe: In een workshop van een uur ga je samen swingende ritmes spelen.
  • sambaworkshop: in een workshop van een uur ga je onder leiding van een sambadocent kennismaken met verschillende sambainstrumenten en studeer je samen een nummer in.

Teambuilding Theater

Theater kan een fantastische energizer zijn en doet iets voor de groepsvorming. In een workshop van 1 of 2 uur ga je bezig met allerlei theaterwerkvormen voor jong en oud. Hilariteit gegarandeerd!

Teambuilding Beeldend

Samen maken verbind. In een workshop van een uur ga je beeldend aan de slag met het maken van een kunstwerk, individueel of als groep. In overleg kan dit gekoppeld worden aan een thema wat je als team gaat verbeelden.

Personeelstekort? Vakdocenten verbinden aan je school?

Staat je onderwijs onder druk door personeelstekort? Of zie je kansen in het structureel verbinden van vakdocenten aan je onderwijs? Heb je een gat in de formatie en weet je niet hoe je die kunt vullen? Wij denken graag mee vanuit ons werkveld. Onze vakdocenten zouden de oplossing kunnen bieden voor bovenstaande vragen. Afspraak maken om vrijblijvend eens te sparren? Dat kan! Stuur een mail via het contactformulier.

Evi: in kaart brengen van je cultuureducatieaanbod 

Begin je bij niets maar heb je ambities om meer met k&c te doen? Doe je al veel en wil je kijken waar nog meer kansen liggen? Wil jij in kaart brengen waar je staat en waar je naartoe wilt? Kortom, wil jij een thermometer in je cultuuraanbod steken? Dat kan! EVI is een speciaal EValuatieInstrument voor cultuureducatie op school, waar KEK een training bij heeft ontwikkeld. Spelenderwijs onderzoeken we waar het team staat en waar de ambities liggen. 

Duur: 60 minuten