Sluiten
Menu

Algemene voorwaarden

Beschikbare betaalmethoden

Facturen voor het verschuldigde lesgeld ontvangt u per e-mail. Het voor de lessen verschuldigde lesgeld kan op twee manieren voldaan worden:

 • Automatische incasso per lesmaand (in de periode september t/m juni)
 • Bankoverschrijving (jaarbedrag ineens)

Uitschrijven

De lessen kunnen maandelijks worden opgezegd. Dit moet 1 kalendermaand van tevoren per brief of per e-mail (info@opus3.nl) gebeuren.

In geval van ziekte

Opus 3 garandeert dat een jaarcursus tenminste 36 lessen biedt. Is er meer lesuitval door o.a. ziekte van de docent dan zal Opus 3 proberen een vervangende docent te vinden. Lukt dit niet dan vindt restitutie plaats ten bedrage van 36 minus het aantal werkelijk genoten lessen.
In geval van ziekte van de leerling, langer durende dan twee maanden, wordt restitutie van het lesgeld verleend voor elke ten volle verstreken kalendermaand waarin de leerling is ziek geweest.

Absentie

Kunnen de lessen niet gegeven worden

 1. wegens verzuim van de leerling
 2. wegens ziekte van de docent

dan behoeven deze lessen niet te worden ingehaald.

Lessen, die niet gegeven kunnen worden door verzuim van de docent, anders dan in geval van ziekte of bijzondere familieomstandigheden, worden ingehaald.

Overige bepalingen

 1. Een cursusjaar bestaat uit 10 lesmaanden en loopt van september t/m juni.
 2. De lessen kunnen beginnen, nadat een ingevuld inschrijfformulier op de administratie is ontvangen. Indien een leerling niet onmiddellijk geplaatst kan worden, komt hij/zij op de wachtlijst.
 3. Degene die de lesovereenkomst aangaat, verplicht zich tevens de toegezonden nota’s tijdig te voldoen.
 4. Er kunnen gedurende het cursusjaar foto’s en/of filmmateriaal worden gemaakt voor o.a. de website of andere marketingdoeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord. Cursisten die hier niet mee akkoord gaan kunnen dat bij het inschrijven kenbaar maken.
 5. De lesgelden worden jaarlijks aangepast.
 6. Indien een docent verhinderd is les te geven, worden – indien mogelijk – de leerlingen hiervan in kennis gesteld.
 7. Opus 3 stelt aan het begin van ieder jaar haar vakanties vast.
 8. In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de directie.